User Tools

Site Tools


analys

Analys

Den viktigaste delen i ett GIS är de analyser som är möjliga att göra. Det finns en mycket stor mängd analyser som är möjliga att göra i ett geografiskt informationssystem. I de olika programvarorna finns förutom grundläggande analyser också vanligen “paket” eller guider till specifika analyser. Dessa “paket” består då vanligen av länkar av de enklare analyserna. Många metoder är framtagna för naturvetenskapliga analyser och tillämpningar inom exempelvis: fjärranalys, hydrologi, systemekologi m.m. där GIS varit ett viktigt verktyg en lång period. Nya metoder tas fram hela tiden och om det finns en efterfrågan så inkorporeras de i programvarorna. Här finns en lista med sidor om olika typer av GIS analyser och analysverktyg som beskrivs i , men många fler finns tillgängliga i programvarorna.

Olika analyser och analysverktyg kan användas beroende om det är fråga om vektordata eller rasterdata som ska analyseras.

Länkar till tips på olika analyser som kan användas för olika typer av data finns i punktlistan nedan:

Några saker att tänka på vad gäller analyser är följande:

När de lager som skall analyseras analyserats är det ofta önskvärt att sammanställa någon syntes av de olika lager som analyserna resulterat i. Följande sidor kan ge tips vad gäller detta:


I ArcGIS finns verktygen som används för att genomföra GIS analyser i ArcToolbox

analys.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1