User Tools

Site Tools


gsd

GSD

GSD står för Geografiska Sverigedata och produceras av Lantmäteriet (se också Lantmäteriet). GSD består av en lång rad produkter.

"Öppna geodata" hos Lantmäteriet innehåller många, fria, digitala geodata för såväl nedladdning som visningstjänster (WMS)

Studenter och anställda på Stockholms universitet kan hämta hem och se GSD data (som WMS) från Universitetsbibliotekets hemsida. Mer information finns på geodata.

Studenter och anställda på Stockholms universitet (m.fl. organisationer) kan hämta hem Geodata från flera leverantörer från GET https://maps.slu.se/get Inloggning krävs

Se även Geodata

Exempel på information som finns för nedladdning

GSD Översiktskartan

GSD Vägkartan

GSD Terrrängkartan

GSD Fastighetskartan topografi

GSD Tätortskartan

GSD Ortnamn

GSD Vegetationsdata

GSD Marktäcke

GSD Ortofoto

GSD Höjddata, grid2+

GSD Höjddata, laserdata

Om man vill hämta den mest detaljerade fastighetsinformationen Gå till: GSD Fastighetskartan topografi, finns i vektorformat för hela län. Välj genom att klicka på kartan eller i listan över län. Lägg filen på en lokal katalog, där ni har de andra data. Data ligger i en komprimerad zip fil. Välj hela katalogen, högerklicka och välj ”extract all” en uppackad version skapas då. Det finns flera underkataloger, en har ett nummer, samma som numret på ert län, där finns shape filer som går att öppna i ArcGIS. Pröva att öppna alla lager. Det finns en logik i filnamen, men den är inte helt enkel att genomskåda. ”ma_18” står exempelvis för markanvändning län 18 och by_09 för byggnader i län 9. Ofta är man inte intresserad av ett helt län. För att snabba upp arbete och slippa data kan man använda exempelvis en områdesavgränsning, en polygon med kommun eller något annat och stämpla ut data. För att senare klippa ut det område ni är intresserade av. Använd funktionen clip i ArcGIS ((under analysis tools/extract) eller “Cookie cutter” en MBX i MapInfo.

gsd.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1