User Tools

Site Tools


importera_grid_till_arcgis_10

Importera GRID till ArcGIS 10

Filer med filändelsen .grid måste byta filändelse till .asc eller .txt för att kunna importeras i ArcGIS. Detta görs genom att ändra namnet från exempelvis order_2367_400763_1.grid till order_2367_400763_1.txt

För att kunna ändra filformat måste filändelsen synas. Om den inte syns går det att ändra en inställning så att den syns. Högerklicka i så fall på Start menyn och välj Explore/Utforska. I menyn för det fönster som dyker upp väljer du Tools/Verktyg och sedan Folder options/Mappalternativ. Hitta fliken View/Visning och fältet Advanced settings/Avancerade inställningar. Se till att rutan Hide extensions for known file types/Dölj filnamnstillägg för kända filtyper inte är ikryssad. Klicka på Apply to all folders/Använd i alla mappar och sedan OK.

Efter bytet av filformat kan filen öppnas i ArcGIS 10 genom verktyget:

ArcToolbox > Conversion Tools > To Raster > ASCII to Raster

Förutom att välja vilken fil som skall användas och vad den skall heta efter att den gjorts om går det att välja om den nya filen skall använda INTEGER (heltal) eller FLOAT (decimaltal).

importera_grid_till_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1