User Tools

Site Tools


skapa_vektordata_i_arcgis_10

Skapa vektordata i ArcGIS 10

En ny, tom shapefil (SHP) att arbeta i kan skapas via ArcCatalogcatalog.jpg.

I ArcMap fönstret finns genvägar till ArcCatalog; i Standard menyn samt allra längst ut i högermarginalen. Genom att klicka på en av dessa öppnas en ruta till höger i fönstret, där strukturen för filer kopplade till ArcGIS visas. Klicka på Folder Connections och navigera fram till önskad katalog. Högerklicka på katalogen och välj

New > Shapefile

I rutan som kommer upp skriver du in önskat namn på shape filen. I listan vid Feature Type väljer du vilken typ av vektordata du vill skapa. Klicka sedan på Edit för att ställa in den nya filens koordinatsystem. Detta ska överenstämma med det koordinatsystem du ställt in i ArcMap. Om du exempelvis ska skapa vektorer för ett ortofoto som har Sweref 99 väljer du

:Edit > Select > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM

Klicka på Add och sedan OK, och OK en gång till för att skapa filen. Den nya filen läggs till automatiskt i ArcMap som ett lager överst i Table of Contents.

Det är nu möjligt att skapa geografiska objekt via ''Editor''. Denna typ av arbete är vanligt exempelvis vid arbete med kartor i rasterformat, såsom inscannade och rektifierade historiska kartor eller flygfoton. Information i rasterbilden klassificeras genom att skapa vektorlager som motsvarar exempelvis skog, bebyggelse eller liknande. Detta kallas för digitalisering.

Om du istället vill skapa en shapefil innehållande valda geografiska objekt från ett annat lager kan du använda dig av ''Export Data'' verktyget.

skapa_vektordata_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1