User Tools

Site Tools


metadata

Metadata

Metadata is information about data. It can for example about how the data has been constructed and managed. Metadata can be stored in the same way as attribute data, but can also be stored in other ways.

Metadata är information om data. Det kan exempelvis vara information om hur data konstruerats och hur den behandlats. Metadata kan lagras på samma sätt som attributdata, men ofta är informationen lagrad i en separat fil. Att ha kunskap om ett GIS skikts metadata är viktigt för att kunna genomföra rimliga analyser.

metadata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1