User Tools

Site Tools


mif_mid

MIF/MID

Mif (MapInfo interchange format) är ett vektorfilformat som är anpassat för att flytta information. Det är alltså inte direkt tänkt att arbeta med direkt i programmet snarare att exportera och importera. Filstrukturen kräver två filer, ett för vektorerna ( * .mif) och ett för attributdata ( * .mid). Det komprimerar MapInfo:s TAB format, där flera separata filer krävs.

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

mif_mid.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1