User Tools

Site Tools


rumslig_kvantifiering

Rumslig kvantifiering

Kvantifiering handlar om att uttrycka eller beskriva något med siffror. Det finns flera olika sätta att kvantifiera rumslig data.

Kvantifiering per område

Om man skall kvantifiera något rumsligt måste man välja vilka områden man vill kvantifiera för. Är man intresserad av att räkna antalet hus för hela kartutsnittet eller vill man räkna antalet hus per kommun eller för varje 100 metersruta? Resultatet brukar variera beroende vilken indelning som väljs, något som kan orsaka problem som brukar benämnas som MAUP (Modifiable areal unit problem).

I ArcGIS 10 går det att skapa rutmönster av polygoner med verktyget:

ArcToolbox > Data Management Tools > Feature Class > Create Fishnet

Mer om verktyget finns att läsa i ArcGIS Resource Centre.

Räkna antal objekt ( vektordata )

Ett

om polygoner med antal ligger i flera områden.

ArcToolbox > Analysis Tools > Overlay > Spatial Join

Mer om verktyget i Gisela och på ArcGIS Resource Center

Räkna ut areal (yta)

Räkna ut proportioner

Fönster

Fönsteranalys av rasterdata kan i ArcGIS 10 göras med verktyget:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Neighborhood > Focal Statistics

Läs mer om verktyget Focal Statistics i ArcGIS Resource Center

Kluster

Klusterverktyg i ArcGIS hittas i:

ArcToolbox > Spatial Statistics Tools > Mapping Clusters

Mer tips om klusterverktygen i ArcGIS Resource Center

rumslig_kvantifiering.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1