User Tools

Site Tools


isaritmkarta

Isaritmkarta

En isaritmkarta är en karta som med linjer sammanbinder punkter med samma värden. Man möter isaritmkartor som visar topografi eller temperatur, värden som förändras kontinuerliga över ett område.

Se sidan om interpolering och Höjddata för mer information kring isaritmer.

Bilder

isaritmkarta.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1