User Tools

Site Tools


skalstock_i_arcgis_10

Skalstock i ArcGIS 10

För att lägga in en skalstock i ArcGIS 10 måste man befinna sig i Layout View. Dit kommer man genom att välja:

View > Layout View

Därefter kan teckenförklaringen skapas genom att välja:

Insert > Scale Bar…

I den ruta (Scale Bar Selector) som kommer upp väljs skalstockens utseende. Välj OK efter att skalstocken är vald.

Om skalstocken anger längder i Unknown Units är antagligen inte koordinatsystemet helt riktigt inställt. För mer information om det, följ länken nedan:

Dra ut skalstocken till lagom längd så att den passar till kartbilden. Undvik att den totala längden får värden så som 5200 meter, tryck i så fall ihop den till den betydligt jämnare längden 5000 meter.

Byt exempelvis meter till kilometer genom att dubbelklicka på skalstocken och välj bland Units under fliken Scale and Units.

skalstock_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1