User Tools

Site Tools


x_och_y_koordinater_till_punkter_i_mapinfo

X och Y koordinater till punkter i MapInfo

För att skapa punkter av X och Y koordinater i MapInfo måste koordinatparen struktureras i två tabeller (förslagsvis i Excel). Till skillnad från ArcGIS bör inte kolumnerna ha rubriker, utan de specificeras när de importeras till MapInfo. Tabellen finns att titta på under Table list. Högerklicka » Create points och Ok, sedan högerklicka » Open in new map window. Nu syns X och Y koordinaterna som en egen fil. För att göra lagret permanent kan objekten markeras och sparas som en egen tabell under File » Save copy as…

x_och_y_koordinater_till_punkter_i_mapinfo.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1