User Tools

Site Tools


raster_calculator

Raster calculator

(Raster,ArcGIS,Analys)rastercalculator.jpg

Rasterdata innehåller pixlar med ett tillhörande värde. Bilden nedan kan till exempel representera rasterdata, där värdet 1 i den första bilden är mark och 0 vatten. I den andra bilden kan 1 representera kommunal mark och 0 privat mark.

Med hjälp av Raster Calculator (Tools » Spatial Analyst » Map Algebra »Raster Calculator) kan pixelvärden beräknas, till exempel genom att multipliceras raster med andra raster. När de två rasterbilderna nedan multipliceras med varandra multipliceras pixeln på rad 1, kolumn 1 med samma pixel i nästa bild. Resultatet visar med andra ord vart kommunen äger mark och var det inte är vatten (värde 1).

raster_calculator.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1