User Tools

Site Tools


terrangkartan

Terrängkartan

Terrängkartan är en topografisk karta. Den är i allt väsentligt samma som Gröna kartan. Den största skillnaden är att den har ett nytt koordinatsystem och projektion: Sweref 99. Kartan följer därmed det nya kartbladssystemet. Kartorna är alltjämt i skala 1:50 000, men tryckta i formatet 75×80 cm. Kartbladen betecknas med löpnummer från 501 i södra Sverige. Kartbladsbeteckningen skall troligen anspela på skalan. De övriga kartorna från lantmäteriet exempelvis vägkartan is skala 1:100 000 har siffror på hundratal och och översiktskartan i skala 1:250 000 börjar på 251 i Malmö. För terrängkartan så är det redan från norra Vänerstranden beteckningar från 600. En skillnad från Gröna kartan är att kartbilden är tryckt på två sidor av samma ark. Det skapas således en norra och en södra del vilka tillsammans utgör storrutan. I marginalerna är också kartbilden utfallande, men lite svagare utritad. Ett gemensamt drag för alla officiella modern kartor. Läs mer på Lantmäteriets hemsida om Terrängkartan. Teckenförklaringen finns på Lantmäteriets hemsida om teckenförklaringar

För information om den digitala vektorversionen se: GSD Infoblad

För en översikt av alla Lantmäteriets kartor se sidan om Lantmäteriets kartor.

terraengkartan_omslag.jpg


Terrängkartan, bladet 601 Karlskoga

Utsnittet visar ett hörn av kartan. Observera symbolerna för storblockig terräng, alla skogsbilvägar och den utfallande svaga kartbilden i marginalen. Det yttre koordinatsystemet är UTM och det inre är Sweref 99 TM. Siffrorna i Svart i marginalen hänför sig till det äldre RT90 TM.

terrangkartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1