User Tools

Site Tools


siktrelaterade_analyser_i_arcgis_10

Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10

Landskapets topografi (beskrivs med höjddata) påverkar vilka platser som det går att se från olika positioner. Exempelvis kan man fråga sig om det går att se Sydtoppen på Kebnekaise från Kebnekaise fjällstation. I figuren nedan är alla områden som inte syns från fjällstationen (husen nederst i bilden) lite mörkare och vi kan konstatera att enligt analysen så är toppen skymd.

Verktyg för siktrelaterade analyser finns i ArcToolbox:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Surface

Det verktyg som användes för att utröna vad man ser från fjällstationen i exemplet ovan heter Viewshed.

siktrelaterade_analyser_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1