User Tools

Site Tools


las

LAS

las.jpgLAS är ett vanligt filformat för Lidar data.

Det finns även i ett komprimerat format (LAZ) som inte f.n. kan hanteras av flera programvaror.

Läs mer om hur du kan konvertera LAZ till LAS; i ArcMap med programmet LASZIP

Om du använder QGIS finns en plugin “LAStools” som hanterar såväl LAS som LAZ. (Installeras som en vanlig plugin från QGIS)
Mer info om “LAStools” finns på https://rapidlasso.com/LAStools/

las.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1