User Tools

Site Tools


skapa_en_buffer_i_arcgis_10

Skapa en buffer i ArcGIS 10

För att skapa buffrar i ArcGIS 10 krävs objekt i ett vektorlager (punkter, linjer eller polygoner) att skapa buffrar runt. Det går både att skapa buffrar för samtliga objekt i ett vektorlager eller för utvalda delar av ett lager.

Att skapa buffrar runt utvalda objekt i ett vektorlager

För att välja ut delar av ett lager används verktygen som har att göra med ''Select''. Då objekten i lagret är valda fortsätter man att skapa buffrar på samma sätt som om man skulle göra det för hela lagret enligt instruktionerna nedan.

Att skapa buffrar runt samtliga objekt i ett vektorlager

Använd verktyget Buffer i ArcToolbox.

ArcToolbox > Analysis Tools > Proximity > Buffer

I rutan som dyker upp väljer ni:

Input Features: Vektorlagret med de objekt som buffrarna skall skapas runt

Output Feature Class: Namn och plats för den nya fil med buffrarna som skall skapas

Distance Linear unit: Den strecka bufferten bygger från objektet.

Välj sedan OK.

Mer information på ArcGIS Resource Center

"Bufferverktyg" för rasterdata

Verktyget Buffer fungerar i ArcGIS 10 som redan nämnt enbart för vektorlager. För rasterlager finns istället verktyget ''Euclidean Distance''.

skapa_en_buffer_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1