User Tools

Site Tools


connect_folder

Connect folder

För att kunna behandla filer i ArcMap krävs att dessa filer är kopplade till programmet. Klicka på ikonen Catalog som ligger vertikalt i fönstrets högermarginal. Detta är en genväg till ArcGIS egen utforskare; ArcCatalog. Högerklicka sedan på Folder Connections och välj Connect Folder . Navigera fram till den katalog där de filer du ska arbeta med är sparade.

Detta kan också göras genom att klicka på ''Add Data'' ((ikonen med ett plus tecken) i Standard menyn. I det fönster som kommer upp visas till höger om rullgardinen ett antal ikoner; klicka på katalog symbolen med ett + i högra hörnet och navigera fram till önskade filer.

Om de filer som ska användas är sparade i ett antal kataloger, kan dessa kataloger med fördel sparas under en katalog vilken kopplas till ArcMap. Ju färre kataloger som placeras i Folder Connections desto mer översiktlig blir filhanteringen. Tänk även på att ju färre filer som kopplas till programmet, desto snabbare arbetar ArcMap.

connect_folder.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1