User Tools

Site Tools


grona_kartan

Gröna kartan

Gröna kartan är en topografisk karta. När Lantmäteriverket ändrade beteckningar på sina kartserier så blev den Topografiska kartan omdöpt till den Gröna kartan. Skalan var alltjämt 1:50 000. Manéren utvecklades och mer information kom att läggas in i kartorna exempelvis hyggen och storblockig terräng ((version T5).

Kartbladsindelning m.m. var densamma som tidigare dvs med storrutor som delades in i fyra mindre delar NO, NV, SO och SV. Kartan ersattes av Terrängkartan.

9FNO 1992

Kartan visar utssendet för en karta version T5. Koordinatsystemten i kartan var RT38, UTM och ett gradnät i brunt ((Bessels elipsoid)

grona_kartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1