User Tools

Site Tools


google_earth

Google Earth


http://earth.google.com

Programmet Google Earth är en så kallad virtuell jordglob och gör det möjligt att studera hela världen utifrån överlappande fotografier tagna från flyg, satellit samt från marken med hög detaljnivå. I programvaran som fritt kan laddas ned från Google Earth's hemsida ligger egentligen inga bilder lagrade, utan programmet kräver en internetuppkoppling vid användning eftersom användardatorn enbart laddar hem de bilder som ska visas.

Google Earth kan användas för många ändamål, bland annat för att utforska ett område eller för att visualisera geografisk data och andra objekt i sin egentliga eller tänkta omgivning.

Läs om hur material från Google Maps och Google Earth får användas på

http://support.google.com/maps/bin/static.py?hl=en&ts=1342531&page=ts.cs

Utforska med Google Earth

En styrka med Google Earth är att det går att steglöst röra sig mellan olika skalnivåer genom att närma sig eller röra sig bort från jorden. Hur högupplösta bilder som finns varierar från plats till plats. I bilden nedan har man zoomat in på en del av Kibera i Nairobi, Kenya.

© 2011 Google

För vissa områden går det också att gå över till Street View, fotografier tagna från markgående fordon ((exempelvis en bil). Den vänstra av bilderna nedan visar hur Sergels torg ser ut i Street View och den högra bilden visar samma vy men baserad på satellit och flygbilder samt byggnader ((kan skapas med Google SketchUp) som användare lagt in.

© 2011 Google

För mer information om Street View, se Googles introduktionsfilm om Street View (på Google Earths hemsida).

En annan funktion är möjligheten att utforska äldre bilder av landskapet. För mer information om det, se Googles introduktionsfilm om historiska bilder i Google Earth.

Ett mer strukturerat sätt att utforska ett område med Google Earth skulle kunna klassas som manuell fjärranalys. Detta kulle kunna göras genom att ett område bit för bit letas igenom och att det som för ändamålet är intressant att kartera klassificeras och markeras med en punkt, linje eller polygon för att sedan eventuellt exportera som KML fil för att kunna läsas med andra programvaror.

Hur man markerar objekt i Google Earth:

Hur man exporterar som KML fil:

Visualisera med Google Earth

Det går att visualisera resultat från andra programvaror i Google Earth genom att enskilda lager eller hela kartor exporteras som KML eller det komprimerade formatet KMZ. Hur detta går till för olika programvaror presenteras via länkarna nedan:

Det går även att skapa byggnader eller andra tredimensionella objekt med programmet Google SketchUp för att sedan visa detta i Google Earth.

google_earth.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1