User Tools

Site Tools


konvertera_vektorfiler_till_tab_mapinfoformat

Konvertera vektorfiler till .tab (MapInfoformat)

Konvertera vektorfiler till MapInfos format .tab

MapInfo kan läsa och visa de flesta format. Men för att de ska vara editerbara ställs högre krav på formatet. För att konvertera en fil från till exempel shapefil till .tab se till att Universal translator verktyget är aktivt under Tools > Tool manager och bocka för Universal translator, klicka Ok. Verktyget dycker nu upp under Tools menyn.

mapinfotranslator.jpg

Specificera vilket ursprungsformat filen har, vilken katalog den finns i samt målfil, klicka Ok!

konvertera_vektorfiler_till_tab_mapinfoformat.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1