User Tools

Site Tools


rektifiera_i_google_earth_6

Rektifiera i Google Earth 6

Google Earth 6 erbjuder inte möjligheten till riktig rektifiering på samma sätt som ArcGIS och MapInfo Professional där rektifieringspunkter i hela kartbilden kan användas. Istället är det fråga om att kunna placera ut en bild genom att flytta den, dra i dess kanter samt vrida den.

(bild)

instruktioner

Importera

Göra genomskilling

Flytta, dra i kanter eller rotera.

Rektifiera kartbilder för användning i Google Earth med hjälp av ArcGIS

Ett alternativ till att placera bilden direkt i Google Earth är att gå via ArcGIS och sedan exportera det rektifierade lagret som KML/KMZ, vilket kan importeras i Google Earth. Fördelen med den vägen är att det går att justera eventuella fel i kartbilden som kanske framförallt finns i riktigt gamla kartor.

Rektifiera i ArcGIS:

Exportera från ArcGIS som KML/KMZ:

Importera som KML/KMZ till Google Earth:

rektifiera_i_google_earth_6.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1