User Tools

Site Tools


skapa_en_buffer_i_mapinfo_10

Skapa en buffer i MapInfo 10

(Buffer,Mapinfo)

Buffer i MapInfo Professional

Buffertverktyget finns under :Objects > Buffer. För att skapa en ny buffert måste de objekt som bufferten ska skapas runt vara markerade (läs mer om marekringsmetoder i MapInfo här). Buffertens storlek kan antingen väljas manuellt i en fritextruta, efter befintlig attributdata eller via uttryck (Expressions…). Vidare kan bufferten antingen lagras som ett objekt eller att varje objekt som buffrats får en egen tillhörande buffert.

buffermapinfo.jpg

I nästa dialog kan man specificera ett värde för den nya polygonen samt i vilken kolumn värdet ska hamna. I dialogen nedan visas hur värdet 100 hamnar i KKOD kolumnen för en ny buffertpolygon.

buffermapinfodataagg.jpg

skapa_en_buffer_i_mapinfo_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1