User Tools

Site Tools


attributdata_i_arcgis_10

Attributdata i ArcGIS 10

Attributdata är information kopplad till geografiska objekt i ArcGIS 10. Du kan studera ett kartlagers attributdata som en tabell genom att högerklicka på lagret i Table of Contents och välj: Open Attribute Table. Nedan visas som exempel attributdata kopplad till ett polygon lager med Sveriges kommuner.

Längst upp till vänster finner du Table Options , under vilken ett antal funktioner visas. Här hittar du Select By Attributes, vilken även har en egen ikon två steg till höger om Table Options. Bland annat kan du lägga till en tom kolumn genom att klicka på Add Field. I rutan som kommer upp krävs ett namn för den nya kolumnen samt Type efter vad du vill använda kolumnen till. (Läs mer om dessa på ArcGIS Desktop Help 10). Klicka sedan på OK. Observera att du inte kan vara i editeringsläge då du skapar en ny kolumn, Editor måste stoppas först. Via Table Options kan du även skapa enklare diagram, samt exportera attributdata till Excel.

Genom att högerklicka på respektive kolumn nås också en rad funktioner: {br}Överst ges tre sorteringsalternativ; Sort Ascending, Sort Descending samt Advanced Sorting vilka kan vara till hjälp vid granskning av attributdata. Via Statistics erhålls statistik över kolumnens innehåll i sin helhet, detta gäller dock endast kolumner i sifferformat. Genom ''Field Calculator'' kan enkla såväl som avancerade uträkningar göras utifrån informationen i kolumnerna i Attribute Table. För vektordata finns funktionen ''Calculate Geometry'' för olika uträkningar gällande vektorernas utbredning och placering. Via Properties kan kolumnens egenskaper granskas.

attributdata_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1