User Tools

Site Tools


kartbladssystem_2007

Kartbladssystem (2007 )

I samband med bytet till Sweref 99 infördes också ett nytt indexsystem, kartbladsindelning. Det baseras som de föregående systemen på storrutor. Det gamla systemet kopplat till RT90 gick inte att använda med en ny projektion och koordinatsystem. Det nya är tätare kopplat till koordinatsystemet i namn, då den nordliga axeln (X) har beteckningar som överensstämmer med X koordinaten. Fastighetskartan och Terrängkartan använder detta system med olika underavdelningar. Se vidare Geolex där officella kartor beskrivs (endast för IE). Systemet startar i sydost på koordinaten N: 6000.000 m och E: 200.000 m. Den första 100×100 km rutan heter alltså 60_2. Det går sedan att ange rutor av alla storlekar. exv 601_20 blir en ruta på 10x10km och 6010698_207809 blir således en ruta på 1×1 m. Fastighetskartans system anges ofta alfanumeriskt. dvs istället för 60_2 översätts den senare 2:an till C. Storrutan får då beteckningen 60C. Far att ange delar i storrutan så används ett system där man i nord syd använder löpnummer 0 till 9 oc´h i östvästligriktning a till j (obs små bokstäver). Då kartbladen numera inte är kvadratiska behövs och beteckningen N och S användas för att ange om det är norra eller södra bladet. En beteckning på en karta kan således bli 64D,6h N. Det är således likt det äldre systemet men mer komplext. Storrutorna i indexsystemet är 100×100 km, men kartbladssystemen avviker i många fall. Terrängkartan har exmempelvis löpnummer som startar på 501 i södra Sverige. Eftersom fastighetskartorna inte trycks utan görs on demand med i vissa fall valfria utsnitt så har indexsystemet numera begränsad betydelse för de tryckta kartorna.

kartbladssystem2007.jpg

kartbladssystem_2007.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1