User Tools

Site Tools


symbolkarta

Symbolkarta

Symbolkartan är en tematisk karttyp. Symbolerna kan vara av skilda svar. Den vanligaste typen är proportionerliga symbolkartor, där symbolens storlek är proportionerlig mot värdet för objektet. Alla typer går att använda, men det är att rekommendera att använda enkla symboler. Man brukar påstå att cirkeln är visuellt stabil och enklare att uppfatta ytan på än exempelvis en triangel,

Apparant magnitud skalning.

Diagramkarta kan kanske betraktas som en symbolkarta, men kan mer liknas med vanliga diagram som placerats på en kartbild. Pajdiagram och stapeldiagram kan vara effektiva sätt att visualisera data på en karta. Se vidare Diagram.

LÄGG IN BILDER

join3.jpg

symbolkarta.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1