User Tools

Site Tools


verktygsfalt

Verktygsfält i ArcGIS 10

Överst i ArcMap ligger huvudmenyn, och under den ett verktygsfält. Du kan anpassa verktygsfältet efter vilka verktyg du önskar ha synliga. Detta gör du genom att klicka på

Customize > Toolbars

I denna meny visas ett antal samlingar verktyg användbara för olika typer av analys i ArcGIS. Det rekommenderas att åtminstone alltid ha Standard och Tools synliga, såsom visas i bilden nedan.

Om du är osäker på vad ett verktyg används till; för muspekaren över ikonen. Efter någon sekund visas en beskrivande text.

verktygsfalt.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1