User Tools

Site Tools


raster_till_vektor_i_arcgis_10

Raster till vektor i ArcGIS 10

{tag>granska arcgis}}

Rasterdata kan göras om till Vektorlager (punkter, linjer och polygoner) med hjälp av verktyg som finns att finna:

ArcToolbox > Conversion Tools > From Raster > Raster to …

I den ruta som kommer upp är Input raster det rasterlagersom ska göras om. Field den kolumn i attributtabellen som man vill ta med till det nya lagret och Output…features den vektorfil som skapas.

raster_till_vektor_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1