User Tools

Site Tools


kategorier

Kategorier

De flesta sidorna är märkta som tillhörande en eller flera kategorier (tags). Sidan “Interpolering” med exempel från ArcGIS är t.ex. märkt som “analys, datakällor, arcgis, datafångst”.

Vissa kategorier är främst avsedda för författarna som t.ex “granska” som ger oss information om att vi skall titta igenom innehållet innan vi tar bort den märkningen.

TagQuantity
39
37
32
98
19
12
71
22
29
9
13
54
18
27
20
14
9
10
2
1
9
kategorier.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1