User Tools

Site Tools


tiff

TIFF

TIFF eller TIF (Tagged Image File Format) är ett filformat för rasterdata som tar relativt stor plats men bibehåller en mycket god bildkvalité. Det finns dock flera olika typer av komprimering som kan göras i en TIFF fil (t.e.x LZW och ZIP som är komprimeringsmetoder som inte påverkar kvalitén men även JPEG kompression förekommer). Vill du vara säker på att din TIFF fil kan läsas in i de flesta program så bör du använda okomprimerad TIFF (Eng: “Uncompressed”). En georefererad TIFF kan ha en tilläggsfil, s.k. World fil med ändelsen * .tfw.En TIFF fil med inbäddad information om geografisk position kallas GeoTIFF och har kommit att bli ett allt vanliga format som många GIS program och applikationer använder.

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

tiff.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1