User Tools

Site Tools


tab

TAB

MapInfo Tab formatet är i grunden ett vektorformat för GIS. Det finns en fil som har ändelsen * .tab, men det krävs minst en fil till som har ändelsen * .dat, som innehåller attributdata (egentligen en dBase fil).

Minimum antal filer

  • .tab
  • .dat

Filer som kan förekomma

  • .ind (index för tabelldata)
  • .map (vektor och grafikinformation)
  • .id (länkar mellan grafisk data och databas.

Om man importerar en rasterfil till MapInfo skapas också en TAB fil som då beskriver positionen för kartbilden.

Om man skapar en databas eller importerar exmepelvis en Excel fil skapas också en tab fil, dvs endast en * .tab och en * .dat.

Filerna kan exporteras till MapInfo:s eget exportformat MIF/MID

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

tab.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1