User Tools

Site Tools


wms

WMS

Web Map Service (WMS) är ett protokoll för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över Internet. Protokollet är en standard framtagen av Open Geospatial Consortium (OGC). Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenering ska fungera, det vill säga hur man begär en kartbild och på vilket sätt webbtjänsten ska svara.

"Öppna geodata" hos Lantmäteriet innehåller många, fria, digitala geodata för såväl nedladdning som visningstjänster (WMS).

Många myndigheter i Sverige använder WMS för att tillgängliggöra geodata. Ett bra ställe att söka efter detta år på Geodataportalen: https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv

Följande WMS tjänster är tillgängliga från datorer anslutna till nätverket på lärosäten med ett "FUK-avtal".

Observera att webbadresserna nedan INTE är sådana som direkt kan användas i din webbläsare utan skall användas i ditt GIS-program (inklusive frågecknet på slutet)

Allmänna kartor (General maps) http://hades.slu.se/lm/allmannakartor/wms/v1?
Fastighetsindelning (Property boundaries) http://hades.slu.se/lm/fastighet/wms/v1.1?
Höjdmodell (Elevation model) http://hades.slu.se/lm/hojdmodell/wms/v1?
Ortofoto (Orthoimagery) http://hades.slu.se/lm/ortofoto/wms/v1.2?
Ortofoto årsvisa (Orthoimagery Yearly images) http://hades.slu.se/lm/ortofoto-ar/wms/v1.1?
Planer, bestämmelser och rättigheter (Plans, rules and rights) http://hades.slu.se/lm/pbr/wms/v1.1?
Topografisk webbkarta (Topgraphical site map) http://hades.slu.se/lm/topowebb/wms/v1?
Topografisk webbkarta skiktindelad (Topgraphical site map, layer divided)
http://hades.slu.se/lm/topowebb-skikt/wms/v1.1?
Topografisk webbkarta cache (Topographical site map, higher performance cache version) http://hades.slu.se/lm/topowebb/v1.1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0&service=wmts
Uppdaterad Sjökortsbild från Sjöfartsverket (Sea charts) http://hades.slu.se/sfv/?

Du kan också hämta färdiga anslutningsfiler för QGIS and ArcMap via denna länk:ftp://salix.slu.se/download/wmsConnect

wms.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1