User Tools

Site Tools


markdata

Markdata

Markanvändning och vegetation beskrivs med så kallat markdata eller marktäckedata. Det kan handla om både vektordata i form av polygoner som visar ytor med olika marktyper eller rasterdata vilka visar vilken typ av mark som dominerar i varje pixelruta.

(bilder samma område, vektor respektive pixel)

olika skalnivåer

Dataresurser

Sverige

Markdata i form av vektordata finns över Sverige i Lantmäteriets kartor. Dessa går att ladda ned från GSD som Shape filer i olika skalnivåer (observera att det finns markdata i alla av Lantmäteriets kartor, inte bara Terrängkartan). Det vektorlager som innehåller markdata är framförallt den fil som heter något med MY (exempelvis fast_my eller my_trk). MY lagret innehåller ett ytskikt med heltäckande markdata. Det finns även andra lager med delar av den data som inryms i MY lagret. Exempelvis:

  • MA odlad mark
  • MO med öppen mark och skog,
  • MS sankmark
  • MV vatten

Markdata i form av rasterdata finns över Sverige i form av den svenska marktäckedatabasen Nationella marktäckedata. Denna databas är en försvenskad variant av den europeiska databasen CORINE Land Cover (läs mer nedan). För att kunna studera förändringar över tid går det bra att använda den europeiska databasen eftersom den finns för flera tidpunkter, till skillnad från svenska marktäckedatabasen.

Europa

En databas över Europas markanvändning och vegetation har sammanställts av European Environment Agency (EEA). Databasen heter CORINE Land Cover och kan laddas ned i olika format och för några olika år.

Markdata genom fjärranalys

Det går att genom att med så kallad fjärranalys manuellt eller med datorhjälp analysera flyg och satellitbilder för att på så sätt konstruera markdata. Satellitdata för hela världen finns att fritt ladda ned. Mer information om var du kan hitta geografisk data finns här.

Analysera markdata

Förändringar över tid

Jämföra med annan data

Visualisera markdata

Det är ofta brukligt att kartlagret med markdata ritas först i ordningen och att vägar, text och andra delar av kartan ritas ovanpå. Med fördel används lugna färger som känns naturliga för ändamålet. För att se vilka färger som brukar användas titta gärna på teckenförklaringarna till Lantmäteriets kartor, vilka går att hitta här. Notera att vissa färger används för olika marktyper i olika av Lantmäteriets kartor.

markdata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1