User Tools

Site Tools


lastips

Lästips

Här har vi samlat ett antal böcker om GIS och kartografi som man kan läsa vidare i. De första böckerna med bilder är eller har varit kurslitteratur och fungerat som huvudböcker på olika kurser och moment på Kulturgeografiska institutionen. På Stockholms universitetsbibliotek kan du själv söka efter titlar och ämnen.

Längre ner på listan kommer böcker och i viss mån artiklar som kan vara bra att känna till. De är grovt indelade i GIS och kartografi. Listan är såklart inte komplett. Sökningar på universitetsbiliotekets olika databaser kan avgränsa sökandet till en viss metod eller ämnesområde och komma i kontakt med aktuella artiklar.

En värdefull ingång är också.ESRI:s bibliography (virtual campus). Observera att det inte bara är ESRI:s egen bokproduktion utan en databas av både äldre och nyare publikationer. Det är böcker, artiklar och konferenspresentationer. En del har nedladdningsbara bidrag.

Förutom dessa lästips har vi också samlat ett antal filmtips med egna och andras filmer om GIS och kartografi.


Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar

Harrie, Lars (red.) (2020). Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar. (Upplaga 7.) Lund: Libris.
(Kolla in sidan hos Studentlitteratur så hittar du flera matnyttiga GIS-länkar)

geografisk_informationsbehandling.jpg


Essentials of Geographic Information Systems

Essentials of Geographic Information Systems - Open Textbook Library (umn.edu)

Gratis online-resurs med det mesta som “Novisen vid Gisen” har behov av.

(Jag rekommenderar onlineversionen som är bättre layoutad /Stefan)

Jonathan Campbell/Michael Shin, UCLA
Copyright Year: 2011
ISBN 13: 9781453321966


Introduktion till kartografi och geografisk information

En bred introduktion till hela ämnesområdet kartografi och GIS, inklusive historisk bakgrund.

Hall, Ola. Alm, Göran, Ene, Stefan & Jansson, Ulf (2003) Introduktion till kartografi och geografisk information, Studentlitteratur, Lund. Libris


An Introduction to Geographical Information Systems

En introduktion till GIS med många exempel. Erbjuder även möjligheter till att fördjupa sig inom olika delar av ämnesområdet. Till boken hör även on line resurser.

Heywood, Ian, Cornelius, Sarah & Carver, Steve (2011) An Introduction to Geographical Information Systems (4th ed.)Prentice Hall, Harlow. Libris (även E-bok)

geographical-information-systems.jpg


How to Lie with Maps

En klassiker vad gäller kritisk kartläsning.

Monmonier, Mark (1996) How to Lie with Maps, Univ. of Chicago Press,Chicago. Libris

how_front.jpg


Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar

En grundlig bok som belyser många aspekter kring GIS. Den mest utförliga på svenska.

Harrie, Lars, red. (2008) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. Formas, Stockholm. Libris

harrie_2008.jpg


Geografiska informationssystem: Tillämpningsexempel

En bok som visar i några olika fall hur GIS kan användas i olika sammanhang.

Olsson, Lennart (2005) Geografiska informationssystem: Tillämpningsexempel, Formas, Stockholm. Libris

tillaempning.jpg


Designing better maps

Boken som även är kopplad till Brewers ColorBrewer på webben är en mycket bra ingång för alla som vill färgsätta och utforma kartor.

Brewer, Cynthia A. (2005) Designing better maps: A guide for GIS users,ESRI Press, Redlands, Calif. Libris

cynthia_brewer.jpg


Regional and urban GIS: A decision support approach

Boken berör planering och GIS för ett uthålligt samhälle både i stadsplanering och mer generell samhällsplaneringe. Hur GIS kan används som beslutsstöd (Urban and Regional planning).

Nyerges, Timothy L. & Jankowski, Piotr (2009) Regional and urban GIS: A decision support approach, Guilford Publications. Libris

nyerges_t_2009.jpg


Kartlagt land

Ger perspektiv på hur historiska kartor kan användas i geografisk och historisk forskning.

Jansson, Ulf red. (2007) Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia, Kungl. Skogs och lantbruksakademien, Stockholm. Libris

kartlagt_front.jpg


Fårad mark

En bra vägledning vad gäller arbete med historiska kartor.

Niklas Cserhalmi. Fårad mark: Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Libris

faradm_front.jpg


GIS

Baz, I., A. Geymen & S. N. Er (2009) Development and application of GIS based analysis/synthesis modeling techniques for urban planning of Istanbul Metropolitan Area. Advances in Engineering Software, 40, 128 140.

Beale, L., K. Field, D. Briggs, P. Picton & H. Matthews (2006) Mapping for wheelchair users: Route navigation in urban spaces. Cartographic Journal, 43, 68 81.

Bernhardsen, T. 1992. Geographic information systems. Arendal: Viak IT.

Bodenhamer, D. J., J. Corrigan & T. M. Harris. 2010. The spatial humanities : GIS and the future of humanities scholarship. Bloomington: Indiana University Press.

Brown, A. & W. Feringa. 2003. Colour basics for GIS users. Harlow: Prentice Hall.

Elwood, S. 2006. Negotiating knowledge production: The everyday inclusions, exclusions, and contradictions of participatory GIS research. 197 208.

Forsström, Å. & R. Olsson. 1975. Geografisk informationsbehandling : en introduktion i kartografiska och korologiska metoder. Stockholm: Esselte studium.

Fotheringham, A. S. & P. A. Rogerson. 1994. Spatial analysis and GIS. London: Taylor & Francis.

Ghose, R. (2007) Politics of scale and networks of association in public participation GIS. Environment and Planning A, 39, 1961 1980.

Greene, R. P. & J. B. Pick. 2012. Exploring the urban community : a GIS approach. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Haklay, M. 2010a. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.

. 2010b. Interacting with geospatial technologies. Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley.

Hall, O. 2002. Landscape from space : geographical aspects on scale, regionalization and change detection. Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University.

Harrie, L., W. Arnberg, Utvecklingrådet för landskapsinformation & Formas. 2008. Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. Stockholm: Formas.

Heywood, D. I., S. Cornelius & S. Carver. 2011. An introduction to geographical information systems. Harlow, England ; Toronto: Prentice Hall.

Matthews, H., L. Beale, P. Picton & D. Briggs (2003) Modelling Access with GIS in Urban Systems (MAGUS): capturing the experiences of wheelchair users. Area, 35, 34 45.

Pickles, J. 2004. A history of spaces : cartographic reason, mapping, and the geo coded world. London ; New York: Routledge.

Sieber, R. (2006) Public participation geographic information systems: A literature review and framework. Annals of the Association of American Geographers, 96, 491 507.

Sobek, A. D. & H. J. Miller (2006) U Access: a web based system for routing pedestrians of differing abilities. Journal of Geographical Systems, 8, 269 287.

Sonmez, R. & F. Uysal (2008) Geographic information system based visualization system for planning and monitoring of repetitive construction projects. Canadian Journal of Civil Engineering, 35, 1342 1346.

Stewart, E. J., D. Jacobson & D. Draper (2008) Public participation geographic information systems (PPGIS): challenges of implementation in Churchill, Manitoba. Canadian Geographer Geographe Canadien, 52, 351 366.

Tang, K. X. & N. M. Waters (2005) The Internet, GIS and public participation in transportation planning. Progress in Planning, 64, 1 +.

Vanmeulebrouk, B., U. Rivett, A. Ricketts & M. Loudon (2008) Open source GIS for HIV/AIDS management. International Journal of Health Geographics, 7.

Wang, H., Y. Song, A. Hamilton & S. Curwell (2007) Urban information integration for advanced e Planning in Europe. Government Information Quarterly, 24, 736 754.


KARTOGRAFI

Ahlberg, N. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar: svensk stadsplanering 1521 1721. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.

Bagger Jörgensen, O. 1928. Lantmätarnas utbildning. In Svenska lantmäteriet 1628 1928, 85 133. Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivandet av Lantmäteriets historia.

Crane, N. 2003. Mercator: the man who mapped the planet. London: Phoenix.

Dent, B. D., J. Torguson & T. W. Hodler. 2009. Cartography : thematic map design. New York: McGraw Hill Higher Education.

Edlund, L. E., A. S. Gräslund & B. Svensson. 2008. Kartan i forskningens tjänst : föredragen vid ett symposium i Uppsala 23 25 november 2006. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Ehrensvärd, U. 2006. Nordiska kartans historia : från myter till verklighet. Helsingfors: Schildt, John Nurminens stiftelse,.

Ekstrand, V. 1902. Samlingar i Landtmäteri, Tredje samlingen. Bilder ur landtmätarnes lif. Stockholm.

Ene, S., M. Widgren, C. Persson, Gotlands fornsal & Stockholms universitet. Kulturgeografiska institutionen. 1991. Markdatabas Gotland : en presentation i text och kartor. Stockholm: Univ.

Fogelvik, S. 1979a. Kvantitativ landskapsanalys : att beskriva landskap med siffror : en manual med tillämpningsexempel. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

. 1979b. Man and landscape : methods for studying society and societal changes. Stockholm: Kulturgeografiska inst., Univ.

Fogelvik, S., G. Hoppe & T. Gerger. 1981. Man, landscape and society : an information system. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Forssman, H. 1928. Om skifte och annan jorddelning i by. In Svenska lantmäteriet 1628 1928, 1 66. Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivandet av Lantmäteriets historia.

Fredholm, A. 1978. Lantmäteriet och kartväsendet i samhällsbyggandet 1928 1978. Gävle: Statens lantmäteriverk.

Granath, L. & M. Elg. 2006. Konsten att framställa kartor: en handledning i kartdesign. Lund: Studentlitteratur.

Gregory, I. & P. S. Ell. 2007. Historical GIS : technologies, methodologies and scholarship. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.

Gäfvert, B. 2005. Krigsarkivets kartsamlingar. In Krigsarkivet 200 år, ed. K. S. Abukhanfusa, Ulf, 170 200. Stockholm.

Hall, O. 2003. Introduktion till kartografi och geografisk information. Lund: Studentlitteratur.

Harley, J. B. & P. Laxton. 2001. The new nature of maps : essays in the history of cartography. Baltimore, Md. ; London

Santa Fe, N.M.: Johns Hopkins University Press ;

Published in cooperation with the Center for American Places.

Hedin, A. 2007. Sveriges sjökartor: 1539 1836, Sea charts of Sweden. Stockholm: Max Ström.

Höglund, M. 2008. 1600 talets jordbrukslandskap: en introduktion till de äldre geometriska kartorna. In Skrifter utgivna av Riksarkivet, 99. Stockholm: Riksarkivet.

Kain, R. J. P., J. Chapman & R. R. Oliver. 2003. The enclosure maps of England and Wales : a cartographic analysis and electronic catalogue. New York: Cambridge University Press.

Knowles, A. K. & A. Hillier. 2008. Placing history : how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press: Distributed to the trade by Ingram Publisher Services.

Lundin, E. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550 talet. Riksarkivet (Riksarkivet).

Lundén, T. 2008. Kartan och verkligheten. In Ymer, 386 s. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

McCloskey, D. N. (1972) Enclosure of open fields preface to a study of its impact on efficiency of English agriculture in the eighteenth century. Journal of Economic History, 32, 15 35.

Mitchell, P. 2007. Cartographic strategies of postmodernity : the figure of the map in contemporary theory and fiction. London: Routledge.

Monmonier, M. S. 1996. How to lie with maps. Chicago: University of Chicago Press.

. 2004. Rhumb lines and map wars: a social history of the Mercator projection. Chicago: University of Chicago Press.

Nämnden för skoglig fjärranalys & Sverige. Skogsstyrelsen. 1993. Flygbildsteknik och fjärranalys. Jönköping: Skogsstyr.

Petit, C. & E. Lambin (2002) Impact of data integration technique on historical land use/land cover change: Comparing historical maps with remote sensing data in the Belgian Ardennes. LANDSCAPE ECOLOGY, 17, 117 132.

Pinder, D. (2007) Cartographies unbound. Cultural Geographies, 14, 453 462.

Svensson, H. (2008) Enskiftet före enskiftet pionjärerna i praktiken. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 55, 39 56.

Taylor, A. 2004. The world of Gerard Mercator. New York: Walker & Company.

Tollin, C. 2007. När Sverige sattes på kartan. In Kartlagt land: kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia, ed. U. Jansson, 51 70. Stockholm: Kungl. Skogs och lantbruksakademien.

. 2008. De första lantmätarna. In Kartan i våra hjärtan, Kartografiska sällskapet 100 år, ed. M. Halling, 131 154. Gävle: Kartografiska sällskapet.

Wennström, H. F. & U. Sporrong. 1998. Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Lantmäteriverket, Sveriges nationalatlas (SNA).

Westholm, E. 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Univ.

Wood, D. & J. Fels. 1992. The power of maps. New York: Guilford Press.

Woodward, D. 2007a. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 1. Chicago: Univ. of Chicago Press.

. 2007b. The history of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 2. Chicago: Univ. of Chicago Press.

lastips.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1