User Tools

Site Tools


generalstabskartan

Generalstabskartan

Generalstabskartan är en något ogentlig beteckning på en rad topografiska kartor som beställdes av krigsmakten i Sverige. Den har haft många officiella namn, men det som används allmänt är generalstabskartan. Kartan har förutom i försvaren kommit till användning i det civila samhället inte minst genom att den fungerade som orienteringskarta.

Kartorna Producerades från 1805 till början av 1900 talet. Den ajourfördes, genom i huvudsak påtryck i andra färger fram till 1970 talet. En karaktäristisk del av generalstabskartan var backstrecken som visade på lutningen och topografin i landskapet. Se:Visualisering av höjddata genom tiderna.

För en mer utförlig historik kring generelastabskartan se: Ottosson, Lars & Sandberg, Allan ((2001) Generelstabskartan 1805 1979, Kartografiska sällskapet.

generalstabskartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1