User Tools

Site Tools


kml_med_arcgis_10

KML med ArcGIS 10

ArcGIS 10 kan importera KML och KMZ filer samt exportera kartor eller enskilda lager i KMZ format.

Verktygen för detta finns att finna i ArcToolbox:

ArcToolbox > Conversion Tools > From KML > To Layer

alternativt om det är fråga om export av ett lager respektive hela kartan:

ArcToolbox > Conversion Tools > To KML > Layer To KML

ArcToolbox > Conversion Tools > To KML > Map To KML

Se översikt om GIS filformat.

Lär dig mer om datastruktur och filtyper med QUIZ!

kml_med_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1