User Tools

Site Tools


hantera_projektion_och_koordinatsystem_i_arcgis_10

Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10

För att välja projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10 måste Table Of Contents (listan med alla lager) vara synlig. Högerklicka där på Layers och välj:

Properties > Coordinate System

I rutan under Select Coordinate Systems visas en trädstruktur där ett antal koordinatsystem med projektion kommer upp. I katalogen Predefined är dessa kategoriserade efter Geographic Coordinate Systems och Projected Coordinate Systems. På ArcGIS Resource Center kan du läsa mer om skillnaden mellan geografiska respektive projicerade koordinatsystem.

För Sveriges officiella referenssystem Sweref 99, välj:

Predefined > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM

För att välja Eckert IV, en ytriktig projektion för världskartor, välj:

Predefined > Projected Coordinate Systems > World > Eckert IV ((world)

För mer tips vid val av koordinatsystem, ArcGIS Desktop Help 10.0

För ett korrekt resultat vid analys i ArcGIS rekommenderas att samtliga filer använder samma koordinatsystem. Ofta kan dock det material som ämnas använda ha olika koordinatsystem. Det är i ArcGIS möjligt att projicera om kartfiler; via länken nedan nås en artikel som beskriver hur du går till väga.

Ibland kan information om koordinasystem gå förlorad under filbehandling. Följ länken nedan för att läsa om hur denna information kan återges en kartfil.

Vanligt är också att den data som ska behandlas i ArcGIS helt saknar koordinater, exempelvis då papperskartor scannats in och ska användas. Då krävs en rektifiering av bildfilen, instruktioner ges i artikeln nedan.

hantera_projektion_och_koordinatsystem_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1