User Tools

Site Tools


tematisk_karta_i_arcgis_10

Tematisk karta i ArcGIS 10

Tematiska kartor (exempelvis en symbolkarta eller en koropletkarta) skapas ofta i ArcGIS 10 genom att attributdata med exempelvis statistik finns kopplad till vardera geografiskt objekt i ett lager (exempelvis att folkmängd finns kopplad till vardera kommunpolygon).

Hur tabeller med statistik kopplas till geografiska objekt i ArcGIS 10 beskrivs via länken nedan:

Då rätt attribut är kopplad till rätt objekt högerklickar man på lagret i Table of Content. Där väljs Properties och sedan fliken Symbology.

För att exempelvis skapa en proportionerlig symbolkarta, välj Quantities och Proportional symbols i listan till vänster. I fältet Value väljs det attribut som ni vill presentera som proportionella symboler. Knappen Min Value kan användas för att ändra storlek på de cirklar som kommer att presenteras på kartan. Välj OK när ni är nöjda med storlek och färger.

För att skapa en koropletkarta väljs istället Graduated colors i listan till vänster under fliken Symbology. I fältet Value väljs det attribut som ni vill presentera som olika färger beroende på värdet. Ni får ett förslag på färgskala och klassificeringen av de klasser som motsvarar varje färg. Det går att välja färg med Color Ramp, antal klasser i rutan Classification samt klassindelningen genom att välja Classify… Läs om olika klassificeringsmetoder genom att i fönstret Classification välja frågetecknet uppe i högra hörnet och sedan klicka på fönstret för val av Method. Testa inställningarna genom att klicka på Apply i fönstret Layer Properties och välj OK då ni är nöjda.

Hur en teckenförklaring läggs in beskrivs via länken nedan:

Hur en skalstock läggs in presenteras via länken nedan:

Då kartan är klar exporteras den från Layout View i menyn:

File > Export Map

tematisk_karta_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1