User Tools

Site Tools


flodeskarta

Flödeskarta

En flödeskarta är en tematisk karta som redovisar flöden och relationer mellan olika platser. Det kan vara enkla kartor som visar flyglinjer mellan olika städer. Det kan också vara linjer som visar på värden. Linjernas tjocklek kan då vara proportionerliga mot olika värden. Export av olja eller internationell handel kan vara två exempel. Vidare linjerna klassificeras i klasser istället för att vara helt proportionella.

floede_lufthansa.jpg
Kartan visar Lufthansas flyglinjer från Frankfurt. En del av en interkativkarta på Lufthansas hemsida ((läst 2012 07 11). Kartan visar relationer mellan olika städer i världen, utan att presentera mängden flygningar eller någon annan information.

Det finns också en speciell open source programvara (att hämta från universitetet i Utrecht), som heter Flow Map.

flodeskarta.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1