User Tools

Site Tools


kom_igang_med_arcgis

Kom igång med ArcGIS

När du startar ArcMap frågar programmet om du vill öppna ett befintligt projekt eller skapa en ny karta (Blank Map). Välj en ny karta under:

New Maps > My Templates > Blank Map

ArcMap består av en huvuddel där själva kartbilden visas, samt Table Of Contents till vänster (kan flyttas och döljas om så önskas) där en lista på de kartfiler som lagts till i ArcMap visas. Dessa filer visas som Layers.

Ställ in det koordinatsystem du önskar arbeta efter i ArcMap. Ytterligare information om projektioner och koordinatsystem här.

För att kunna arbeta med filer i ArcMap krävs att de är kopplade till programmet, vilket görs via funktionen Connect folder i ArcCatalog.

Du kan lägga till data i ArcMap via Add Data i verktygsfältet Standard. Nu ska de filer du lagt till visas som lager i Table Of Contents. Notera att du kan byta ordning på dem genom att dra i dem med muspekaren. Det lager som ligger överst i listan ritas överst i kartbilden. Du kan utforska kartlager du lagt till genom att högerklicka på dem i Table Of Contents.

Spara ditt arbete genom att klicka på

File > Save

Ditt arbete sparas som ett Map Document (.mxd). Tänk på att spara regelbundet under arbetets gång.

Under huvudmenyn visas ett antal verktygsfält, där flera kan plockas fram vid behov.

I ArcToolbox hittar du de analysverktyg som finns att tillgå i ArcGIS. Du öppnar ArcToolbox genom att klicka på den lilla ikonen med en rödverktygslåda på blåvit bakgrund i Standard menyn, eller via:

Geoprocessing > ArcToolbox

Här finns tips om hur du hittar i ArcToolbox. Vidare information och tips gällande analyser i GIS hittar du under Analys.

Du kan även skapa ny vektordata i ArcMap. Detta är vanligt då man digitaliserar (ritar av) rasterdata, exempelvis satellitdata eller en rektifierad karta. För detta krävs att du skapar ett nytt vektorlager. Då önskat resultat erhållits är det dags att utforma själva kartan. Allmänna tips gällande kartutformning ges här. Detta arbete utförs i ''Layout View'']]. Växla från Data View till Layout View via:

View > Layout View

Kortfattat kan det sägas att Data View fungerar som ett digitalt arbetsbord, medan Layout View visar kartbilden i pappersvy. Här hittar du information om hur du arbetar i ''Layout View''. Notera att kartan sedan måste exporteras till lämpligt format via

File > Export Map

Genom att exportera till ett bildformat (exempelvis JPEG) erhålls en fil med kartan, enkel att infoga exempelvis i en rapport. Det räcker inte att klicka på Save från File menyn. Då sparas endast ditt Map Document, alltså den samling av lager och inställningar du skapat inom detta projekt.

kom_igang_med_arcgis.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1