User Tools

Site Tools


google_earth_engine

Google Earth Engine

Google Earth Engine är ett projekt som utvecklas mot att bli en samlad källa till olika satellitdata. Mycket av den data som kommer att finnas tillgängligt där finns också att få tag på från andra håll ((se data per geografiskt område). Men i de fall det inte finns behov av att ladda ned all data i sin egen dator utan nöjer sig med att titta på den medan den ligger kvar i andras servrar så kommer Google Earth Engine antagligen att vara användbart. Det kommer också finnas möjlighet att analysera data genom ett API ((Application Programming Interface) där man programerar ett program som ställer frågor till och får svar från Google Earth Engine.

Adressen till projektets hemsida är: https://earthengine.google.com/

google_earth_engine.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1