User Tools

Site Tools


python

Python

(programmeringsspråk)

Python är ett objektorienterat programmeringsspråk som används för många olika användningsområden.

Vad gäller GIS kan Python exempelvis användas för att skapa ett skript, vilken när den körs går igenom olika steg i en GIS analys automatiskt genom att ge kommandon direkt till exempelvis ArcGIS.

Från ArcGIS går att exportera färdiga skript med hjälp av ModelBuilder. Nedan är ett sådant pyton skript som skapar buffrar runt polygonerna i Shape filen fast_by.

@@# # script_buffer.py # Created on: ti feb 01 2011 04:34:43 # (generated by ArcGIS/ModelBuilder) #

# Import system modules import sys, string, os, arcgisscripting

# Create the Geoprocessor object gp = arcgisscripting.create

# Load required toolboxes… gp.AddToolbox(“C:/Program/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Analysis Tools.tbx”)

# Local variables… fast_by = “fast_by” fast_by_Buffer1_shp = “E:\\MyScripts\\fast_by_Buffer1.shp”

# Process: Buffer… gp.Buffer_analysis(fast_by, fast_by_Buffer1_shp, “500 Meters”, “FULL”, “ROUND”, “ALL”, “”)@@

Information om ModelBuilder ges via länkarna nedan:

Nedan finns en filmad föreläsning från ESRI med grunderna kring användning av Python i ArcGIS.

http://video.esri.com/iframe/659/000000/width/720/0/00:00:00

©2011 Esri

python.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1