User Tools

Site Tools


geometrisk_generalisering

Geometrisk generalisering

Geometrisk generalisering, kartografisk generalisering

Precis som figuren ovan visar så hänger skalan ihop med nivån av generalisering. Ju storskaligare desto mer förstorat och fler detaljer kan visas.

Nedan visas byggnaderna från en del av Frescati så som det framställs i vektorlagerna från tre av Lantmäteriets digitala kartor. Se hur generaliseringsnivån förändras för de olika skalorna kartorna är tänkta att användas för. I tabellen under kartbilden redovisas hur generaliseringen påverkar byggnaderna Södra husen, Geovetenskapens hus (förutom Y huset) och Y huset.

Karta Färg Skala Södra husen Geovetenskapens hus Y-huset
Fastighetskartan Gul 1:12 500 polygon polygon polygon
Terrängkartan Grön 1:12 500 polygon polygon polygon
Vägkartan Röd 1:100 000 polygon punkt obefintlig

Tips hur du gör geometriska generaliseringar i olika programvaror hittar du nedan:

geometrisk_generalisering.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1