User Tools

Site Tools


saccess

Saccess

(Satellit,data)

Saccess är Lantmäteriets Nationella satellitdatabas varifrån det kostnadsfritt går att ladda ned satellitdata över Sverige från 1970 talet och framåt. Adressen till Saccess är http://saccess.lantmateriet.se. Denna typ av data lämpar sig för exempelvis datorstödd fjärranalys.

Nedan visas två exempelbilder. Dels en i färg och dels en som indikerar infrarött (praktiskt för att kunna identifiera exempelvis vegetation).

581200x6600200_2010_farg_ql.jpg 581200x6600200_2010_infrarott_ql.jpg

saccess.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1