User Tools

Site Tools


lagg_till_attributdata

Lägg till attributdata

Add field

Add Field, eller att lägga till en rad/kolumn i attributdata är en viktig funktion för att göra analyser i såväl ArcMap som MapInfo.

Add field i ArcMap

arcmapaddfield.jpg

För att lägga till en rad/kolumn i attributdata, välj Table Options > Add Field… Specificera vilket typ av data som raden/kolumnen ska innehålla (text, integer, float etc).

Add field i MapInfo

Börja med att göra lagret som ska redigeras editerbar, läs hur man gör det här. Välj sedan Table > Maintenance > Table Structure. Klicka sedan i det lager som ska ha en ny kolumn/rad. Välj Add Field i den nya dialogen, specificera datatyp och namn och så vidare. Klicka Ok!

lagg_till_attributdata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1