User Tools

Site Tools


lantmateriets_kartor

Lantmäteriets kartor

Lantmäteriet är den statliga myndighet som ansvarar för geografisk information. Ett urval av deras kartor presenteras i tabellen nedan tillsammans med respektive skala. Klicka på den enskilda karttyperna för mer information.

Kartans namn Skala
Sverigekartan 1:1 000 000
Översiktskartan1:250 000
Vägkartan 1:100 000
Fjällkartan 1:100 000
Terrängkartan 1:50 000
Fastighetskartan 1:12 500 (i huvudsak som print on demand)
Tätortskartan 1:12 500 (trycks ej av Lantmäteriet enbart digital produkt)

Lantmäteriet har även en trevlig webbtjänst kallad kartutskrift där du kan göra dina egna papperskartor via pdf.

Digitala fria produkter hittar du på Lantmäteriets webb

Lantmäteriets kartor (+ data från andra producenter) kan också laddas ned via GET-tjänsten

Testa om du kan se skillnad på Lantmäteriets olika kartor med QUIZ!

För information om historiska svenska kartor:


lantmateriets_kartor.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1