User Tools

Site Tools


om_gisela

Om Gisela

Webbplatsen Gisela är skapad av Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.

Trevligt nog verkar det som om denna sajt fortfarande är välbesökt och därför försöker vi att hålla den så uppdaterad som möjligt trots att pengar för detta sedan länge upphört!

Tanken är att denna resurs skall fungera som ett komplement till den litteratur och den handledning som förekommer vid institutionens GIS kurser, men också som en vägledning för de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet. För att hitta det du söker, sök i sökfönstret här ovan eller gå till huvudsidor eller listan med kategorier

Projektet att skapa och fylla webbplatsen hur möjliggjorts genom finansiering av projektet Future Learn.

I startprojektet under år 2012 arbetade Ulf Jansson (projektledare), Stefan Ene, Pontus Hennerdal och Annie Jansson.

Jag som f.n. försöker hålla Gisela uppdaterad heter Stefan Ene och är GIS-utvecklare och lärare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.


Detta har hänt:

' 2023 05 25
Jajamänsan GISELA lever fortfarande!.
DokuWiki som är plattformen för GISELA är nu uppdaterad till senaste version.
Jag fortsätter att uppdatera innehållet lite då och då i mån av tid.
Eftersom min tid är utmätt för detta så försöker jag nu få lite fler människor involverade så att innehållet kan bli lite mer “up-to-date”.
/Stefan Ene

' 2021 04 18
Jag uppdaterar lite då och då så tro inte att det hela har avstannat utan kolla under “Nyligen ändrat” uppe till höger!
När jag kommer på något nytt (eller får tips) så ser du det där!
/Stefan Ene

' 2020 08 13
Dokuwiki (Giselas plattform) är nu uppdaterad till senaste version så att allt förhoppningsvis tekniskt kommer att fungera oklanderligt inför höstterminen. Coronasituationen gör antagligen att webben fortsatt kommer att vara viktig under överskådlig tid.
/Stefan Ene

' 2020 07 07
Ursäkta avbrottet men vi flyttade webbplatsen till en ny server som vi bedömde mycket säkrare inför framtiden men tji fick vi och ni.
En uppdatering gjorde märkligt nog att hela alltet inte fick kontakt med Internet men som ni märker funkar det hela igen
Det verkar som om webbläsaren Chrome märkligt nog har problem med att fatta att sajten flyttats så om ni får frågor om detta så kolla på
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
/Stefan Ene

' 2020 05 07'
Oj, oj! Det var flera sidor som kräver uppdatering än vad jag trodde i november förra året!
Arbetet med detta “sisyfosarbete” fortsätter när tid finnes men jag hoppas också kunna fylla på med ny information. /Stefan Ene

' 2020 03 24'
Jag har fått önskemål om att kunna länka till en specifik sida i Gisela vilket såklart kan vara önskvärt vid frågor från studenter t. ex.
Ni ser numer adressen till en specifik sida i webbläsaren så ni kan länka till den direkt.
Dom länkarna verkar kunna bli relativt beständiga eftersom vi uppdaterat såväl mjuk- som hårdvara nyligen MEN gisela.humangeo.su.se är det säkraste kortet om jag måste flytta runt sidorna (Gud förbjude att det skall bli nödvändigt) /Stefan Ene

' 2019 11 05'
Jag håller på med en storstädning (som kommer att hålla på ett tag). Det innebär att i första skedet så kollar jag igenom alla sidor på jakt efter saker som inte fungerar (länkar förändrats över tid t.ex.). Jag har även uppdaterat plattformens mjukvara plus att hela rasket är flyttat till en ny server så att GISELA förhoppningsvis skall bli mer stabilt och fungera som ni kan förvänta er! /Stefan Ene

' 2019 09 14'
Information om Geodata för Stockholms universitet flyttas succesivt över från tidigare central webb-plattform till Gisela. Här samarbetar vi med Universitetsbiblioteket där Torsten Håkansson är den som håller i trådarna.

' 2016 04 13'
Sidan byggdes från början med ScrewTurn Wiki men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen DokuWiki som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.

' 2012 09 04'
Nu öppnas Gisela, en e läranderesurs för GIS och kartografi från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, för användning. Här finns information om grunderna kring geografisk information, analys och presentation i form av text, bild och film. Under hösten kommer informationen att utvecklas ytterligare, men redan nu är den fullt användbar. Projektet att ta fram ett digitalt stöd till studenter inom GIS har finansierats av satsningen Future Learn.

' 2012 07 06'
Nu har Gisela fått en mer permanent form och webplats; se gisela.humangeo.su.se. En youtube kanal för filmerna har skapats och några filmer har publicerats. Dessa har försetts med en vinjett målad i vattenfärger. Kategorier och huvudsidor i Gisela har modifierats och anpassats allt eftersom det växer fram. Ännu återstår mycket information att lägga in när det gäller GIS hjälp och bakgrundsinformation. Alla sidorna skall också granskas och gås igenom.

'2012 06 08 '
En utvärdering av Betaversionen har gjorts av studenter på en grundkurs. En del värdefulla synpunkter har påverkat den fortsatta utformningen av systemet. Nu har alla de tekniska lösningarna för GISELA nästan kommit på plats. Namnet har också fastställts. En projektstruktur har skapats så vi kan följa och provläsa beskrivningarna, när det blir en stor mängd av dem. Nu vidtar en revidering av äldre wikibeskrivningar, skapande av instruktionsfilmer och beskrivningar kring GIS och Geodata. Nu återstår två månaders jobb under sommaren för att få huvudddelen på plats.

'2012 03 29 '
Den 1 mars startade projektet och arbetet med att välja teknisk lösning för projektet har påbörjats. En enkät har också genomförts för att se hur den beta version som finns nu fungerar. När alla tekniska bitar sitter på plats skall inmatningen påbörjas. Huvuddelen av arbetet kommer ske efter terminsslutet. Undervisande personal på Kulturgeografiska institutionen har också informerats om projektets struktur.


//Jordgloben i Giselalogon kommer från Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breathe-applications-internet.svg

om_gisela.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1