User Tools

Site Tools


koordinat_till_punkt_med_arcgis_10

Koordinat till punkt med ArcGIS 10

(XY,konvertera,vektor,punkt)

Det är möjligt att importera X och Y koordinater från tabeller (i t.ex. Excel och Notepadformat) och visa dem som punkter. Lägg till en tabell innehållande två kolumner med koordinater (X och Y som kolumnrubrik). Högerklicka på tabellen i Table of contents, Data » Display XY data, specificera X och Y (och eventuellt Z värde) i rätt fält och tryck OK.

Koordinaterna kommer nu visas i ArcGIS som punkter. För att konvertera den temporära visualiseringen till en shapefil, högerklicka » Data » Export data. I rullgardinen väljs de objekt som ska finnas med (om en särskild markering ska exporteras eller hela tabellen). Läs här om hur man konverterar koordinater till linjer.

Tips om hur koordinater kan avnändas i ArcGIS 10

Adress till koordinat

Tabeller

Koordinatsystem

Vektordata

Koordinater till punkter i MapInfo

koordinat_till_punkt_med_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1