User Tools

Site Tools


google_maps

Google Maps

Google Maps är en webbsida som nås på adressen http://maps.google.com/. Webbsidan inrymmer en interaktiv karta med flygbilder, satellitbilder och kartdata över hela världen.

Den interaktiva kartan kan också “bäddas in” i en hemsida så som rutan nedan.

https://www.google.com/maps/embed

Notera att projektionen i Google Maps är Mercators projektion och förvanskar storleksförhållandena avsevärt. Detta kan avhjälpas genom att växla till Google Earth vyn.

Google Maps har också ett antal API:n kopplade till sig.

Läs om hur material från Google Maps och Google Earth får användas på

http://support.google.com/maps/bin/static.py?hl=en&ts=1342531&page=ts.cs

google_maps.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1