User Tools

Site Tools


geodatabas

Geodatabas

En geodatabas är en databas för att lagra och hantera geografisk information i ArcGIS. Fördelarna med att använda geodatabaser är många. Databasanvändning kan möjliggöra för många användare koppla upp sig till en gemensam databas, vilket kan vara fördelaktigt vid större projekt med många inblandade användare. Dessutom underlättar databaslagring för att relatera många olika dataset till varandra (till exempel vid nätverksanalyser).

För att skapa en geodatabas, går man in via ArcCatalog, högerklicka på den mapp den ska ligga i » New File/Personal Geodatabase.

geodatabas.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1