User Tools

Site Tools


buffer

Buffer

En buffer kan skapas runt objekt så som punkter, linjer och polygoner for att skapa ytor som inkluderar alla de platser som ligger inom ett specifikt avstånd ((bufferradien) från objekten.

Figuren nedan visar ett exempel där blå buffrar skapats runt olivbladsgröna polygoner ((skulle kunna representera skogspartier) och en rödaktig buffer skapats runt en svart linje ((skulle kunna representera en väg).

Länkar till beskrivningar för hur buffrar skapas i olika programvaror finns här nedan.

buffer.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1