User Tools

Site Tools


teckenforklaring_i_mapinfo_10

Teckenförklaring i MapInfo 10

För att skapa en Teckenförklaring i MapInfo Professional väljer man kartfönstret och går till:

Map > Create Legend

I rutan som kommer upp väljer man vilka lager som skall presenteras i teckenförklaringen innan man klickar på Finish.

För att exportera teckenförklaringen som en bild väljer man teckenförklaringsfönstret och går till:

File > Save Window As…

teckenforklaring_i_mapinfo_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1